În calitate de membru activ al asociaţiei veţi beneficia de materiale informative gratuite, invitaţii la evenimentele organizate de asociaţie şi discount-uri la taxele de conferinţe, seminarii, cursuri precum şi alte facilităţi.
Obiectivele principale ale Asociaţiei de Terapii Suportive HIPOTERAPIA ce vă pot determina să vă înscrieţi sunt :

 • desfăşurarea în condiţii adecvate şi cu persoane specializate activităţi terapeutice (hipoterapie şi alte tipuri de terapii suportive), care să vină în sprijinul persoanelor cu dizabilităţi (autism, sindrom Down, tetrapareze, parapareze, ADHD şi alte afecţiuni) ;
 • organizarea de activităţi cu caracter profesional (ateliere de lucru, şedinţe, schimburi de experienţă, conferinţe, congrese, workshop-uri, stagii de studii, etc.), cu participare naţională şi internaţională, pentru informarea la zi cu ultimele cercetări şi direcţii de dezvoltare în domeniu ;
 • sprijinirea activităţii profesională a membrilor asociaţiei, a psihologilor, a psihopedagogilor şcolari, a terapeuţilor, organizând cu ajutorul formatorilor stagii de formare şi perfecţionare ;
 • încheierea de contracte de cercetare şi să organizeze colaborări pentru abordarea unor teme complexe sau interdisciplinare, împreună cu organisme specializate, guvernamentale şi neguvernamentale, cât şi cu alte asociaţii sau societăţi ştiinţifice din ţară şi din străinătate, în condiţiile legilor în vigoare ;
 • invitarea de specialişti din ţară şi din străinătate pentru a participa la manifestările ştinţifice şi profesionale de profil, pentru a ţine conferinţe în cadrul ei şi, în acelaşi timp, să faciliteze participarea membrilor săi la reuniuni ştiinţifice şi culturale, naţionale şi internaţionale ;
 • iniţierea de parteneriate, proiecte, programe care să promoveze integrarea în societate a persoanelor cu dizabilităţi ;
 • dezvoltarea unor programe speciale pentru persoanele cu dizabilităţi (în special, copii), fiind foarte bine apreciate progresele obţinute cu ajutorul acestei metode, numită de specialişti HIPOTERAPIE ;
 • desfăşurarea activităţii de hipoterapie în cadrul Delfinariului din Constanţa sau în alte locaţii adecvate desfăşurării acestor activităţi, în colaborare şi cu sprijinul altor asociaţii, cluburi şi firme interesate de promovarea şi dezvoltarea hipoterapiei şi a altor terapii suportive, care să vină în sprijinul persoanelor cu dizabilităţi ;
 • derularea unor programe de instruire a personalului în scopul unei mai bune desfăşurări a activităţilor ecvestre şi de terapie călare-desfăşurarea unor cursuri de pregătire în meseria de instructor călare cât şi instruirea persoanelor în vederea obţinerii unui loc de muncă cu o calificare în domeniu;
 • desfăşurarea unor programe de integrare a persoanelor normale şi a persoanelor cu dizabilităţi în societate cât şi posibilitatea desfăşurării activităţilor de voluntariat pentru persoanele interesate în reconversie profesională;
 • susţinerea în cadrul Delfinariului Constanţa a unui nucleu de promovare a sportului hipic la nivel începător şi mediu cât şi a hipoterapiei, ca metodă de terapie pentru persoanele cu dizabilităţi;
 • înfiinţarea unei asociaţii non-guvernamentale şi non-profit de sprijinire şi promovare a cailor de rasă pentru judeţele Constanţa şi Tulcea care vor coagula interesul hipic din ambele judeţe, deschise tuturor celor care iubesc caii şi sportul hipic;
 • formarea unor nuclee de cabalne pentru echitaţie în sistem deschis gen trophy (turism călare) în munţii Dobrogei sau în zona mânăstirii Sf. Andrei;
 • realizarea şi colaborarea cu intituţii publice sau private, cu asociaţii similare din ţară şi străinătate, în problema ocrotirii cailor;
 • organizarea de concursuri de echitaţie de nivel începător, mediu şi avansat în vederea promovării acestui sport de răspândire internaţională cât şi a demonstraţiilor călare susţinute de persoanele cu dizabilităţi în urma participării la şedinţele de hipoterapie;
 • afilierea la Federaţia Ecvestră Română, COSR şi alte organizaţii internaţionale de profil, pentru dezvoltarea sportului în judeţele Constanţa şi Tulcea;
 • atragerea unor specialişti și personalităţi prin contracte individuale şi, eventual, cooptarea lor în calitate de membrii simpatizanţi;
 • creearea unei baze logistice care să ajute la îndeplinirea scopurilor asociaţiei.

Poate deveni membru al Asociaţiei de Terapii Suportive HIPOTERAPIA Constanţa :

 • orice părinte/tutore legal care are în îngrijire unul sau mai mulţi minori care sunt diagnosticaţi cu una din formele de dizabilităţi menţionate anterior;
 • student, specialist sau absolvent al unei facultăţi cu profil umanist (psiholog, psihopedagog, sociolog, asistent social, pedagog, educator);
 • orice alt cetăţean care aderă la ideile asociaţiei, respectă statutul şi plăteşte cotizaţia stabilită, pe baza unei cereri adresate preşedintelui asociaţiei.

Descarca cererea de inscriere in asociatie